Zajęcia prowadzone przeze mnie na uczelni
  • Eksperymenty lingwistyczne
  • Mózg w dwujęzyczności
  • Fonetyka i fonologia j. hiszpańskiego
  • Seminarium mgr (językoznawstwo)
  • Tłumaczenie wspomagane komputerowo (tematyka ogólna i medyczna)
  • Tłumaczenie konferencyjne