Projekt obejmuje:

  • analizę akustyczną danych empirycznych zebranych w toku badań terenowych ukierunkowanych na zmienne fonetyczne związane z udźwięcznianiem i aproksymantyzacją;
  • serię testów percepcji do przeprowadzenia wśród mieszkańców Gran Canarii, użytkowników standardowego j. hiszpańskiego, a także użytkowników j. polskiego i niemieckiego, co pozwoli na analizę porównawczą rozróżnialności badanego kontrastu w zależności od obszaru językowego;
  • badanie ruchów ciała z użyciem techniki motion capture podczas wypowiadania zdań zawierających badane obstruenty w prominentnych pozycjach przez Kanaryjczyków; tu celem będzie ustalenie powiązania między gestami a produkcją i percepcją dźwięków, w szczególności efektu primingu (torowania) gestów względem mowy.

Wyniki wszystkich części projektu pozwolą w bardziej obiektywny sposób ustalić, jakie są powiązania akustyki, percepcji i gestów w przetwarzaniu subfonemicznych kontrastów dźwiękowych, na ile rozróżnialne są rzeczone kontrasty przez użytkowników rodzimych do nich przyzwyczajonych oraz przez przedstawicieli języków pozbawionych takich kontrastów, a także jakie implikacje niesie ze sobą współwystępowanie procesów językowych prowadzących do powstawania tego rodzaju minimalnych różnic głoskowych.