27 listopada 2018 r. zainaugurowaliśmy spotkania grupy dyskusyjnej warszawskiego środowiska fonologicznego Phonology Reading Group

Grupa powstała po to, aby stworzyć środowisko wymiany myśli i doświadczeń w dziedzinie fonologii i dyscyplinach pokrewnych. Planujemy regularne spotkania co dwa-trzy tygodnie z prezentacjami na wybrane tematy lub omawianiem wybranych artykułów fonologicznych.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy fonologów, fonetyków i psycholingwistów oraz studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką fonologiczną.

Co więcej, dla studentów, którzy chcieliby zgłębić tajniki fonologii i fonetyki została utworzona dedykowana grupa w ramach koła fonologicznego ILS UW. Koło prowadzone jest przeze mnie oraz przez dr Martę Krajewską. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt:  (k.bros@uw.edu.pl).

Do tej pory w ramach spotkań koła fonologicznego studenci zapoznali się z podstawowymi cechami fonologicznymi, a także z następującymi procesami fonologicznymi: ubezdźwięcznienie spółgłosek na końcu wyrazu w j. polskim, upodobnienie wsteczne w j. polskim oraz asymilacja spółgłoski nosowej /n/ w j. angielskim. Omówiliśmy także formułowanie reguł fonologicznych zgodnie z praktyką fonologii generatywnej (zarówno opisowe jak i za pomocą segmentów i cech).

Przed nami kolejne wyzwania!