Nowe kierunki studiów - grant w ramach programu IDUB (Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza). W ramach grantu w 2023 roku powstał nowy kierunek studiów magisterskich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej: Language Science and Technology, którego jestem kierownikiem. Strona kierunku i szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Grant Nowe Idee w ramach programu IDUB (Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza) na projekt "Wpływ akcentu na przetwarzanie języka obcego podczas tłumaczenia symultanicznego", we współpracy z prof. UW dr hab. Janiną Mołczanow, dr Małgorzatą Szupicą-Pyrzanowską i dr Katarzyną Stachowiak-Szymczak (UW), a także z Ośrodkiem Badań Okulograficznych Uniwersytetu SWPS i Multilingualism Research Hub (UW). Projekt realizowany w okresie styczeń-październik 2022.

Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy w Nicei -- projekt "Cross-linguistic differences in the perception of subphonemic features – an EEG study" we współpracy z Tobiasem Scheerem (Université Côte d’Azur).

Sonata 13, Narodowe Centrum Nauki, projekt nr 2017/26/D/HS2/00574 -- badania zatytułowane "Współzależność czynników akustycznych, percepcyjnych i gestów w realizacji różnic subfonemicznych: stopień otwarcia spółgłosek właściwych" zostaną przeprowadzone w latach 2018-2020 w Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z dr hab. Marzeną Żygis z ośrodka badawczego ZAS w Berlinie.

Swiss Government Excellence Scholarship 2017/2018
-- stypendium typu post-doc na realizację projektu neurolingwistycznego w Uniwersytecie w Zurychu

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego -- dofinansowanie do badań terenowych na Gran Canarii (luty 2016 r.)