Współzależność czynników akustycznych, percepcyjnych i gestów w realizacji różnic subfonemicznych:

stopień otwarcia spółgłosek właściwych