Baza danych w projekcie Sonata

Zakończyliśmy prace nad pierwszą fazą projektu Sonata!

Baza danych zawierająca ponad 200 tys. dźwięków wyprodukowanych przez łącznie 44 osoby z Gran Canarii jest gotowa. 
Trwają prace nad analizą statystyczną, a publikacja jest w trakcie tworzenia :-) 

W ramach podsumowania analizy akustycznej, będziemy mogli przedstawić charakterystykę obstruentów /p t k b d g/ i ich alofonów w dialekcie kanaryjskim a także sklasyfikować poszczególne aproksymanty będące produktami lenicji zgodnie ze stopniem otwarcia. Od razu możemy powiedzieć, że kategorii jest kilka i są one uzależnione od różnych czynników fonetycznych, fonologicznych i społecznych.

Już wkrótce rozpoczniemy prace nad fazą drugą projektu, obejmującą eksperymenty percepcji na 4 grupach użytkowników. Zobaczymy czy zidentyfikowane różnice w otwarciu spółgłoskowym są wystarczające, aby je wychwycić w percepcji...


Previous
Phonology Reading Group
Next
Nowa publikacja

Add a comment

Email again: